ประถมปลาย 4-5-6

เลือกประเภทข้อสอบ

คำแนะนำในการทำข้อสอบ

1. อ่านและกรอกข้อมูลในข้อสอบ
2. คำนวณเวลาในการทำข้อสอบ
3. ดูภาพรวมของโจทย์
4. ทำข้อที่ทำได้ก่อน
5. ทำเครื่องหมายข้อที่ข้ามไว้ด้วย
6. อ่านโจทย์ให้ดีๆ
7. ตรวจทานก่อนออกจากห้องสอบ

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
Genius Quiz