เลือกปีที่ต้องการทำข้อสอบ

  • เกี่ยวกับ ข้อสอบมาตรฐาน ป.6
  • ช่วงเวลาสอบ

อยู่ระหว่างการจัดทำ

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลาสอบ

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร

วิชาที่เปิดสอบ

ค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม